тел.: +359 34 444959    E-mail: office@itmproduct.com

Тягови акумулаторни батерии тип PzS

При този вид акумулаторни батерии положителната решетка има сложна конфигурация от отделни стержени (шишове) поставени в специален тръбен сепаратор. Активната маса във вид на суспензия се нагнетява под високо налягане на специални машини.

ИТМ-Продукт ЕООД предлага акумулаторни батерии със следното напрежение (технически данни):

12V »
12V, 16V, 36V, 40V »
24V (2x12V) »
48V (2x24V) »
80V (2x40V) »