тел.: +359 34 444959    E-mail: office@itmproduct.com

Панцерни акумулаторни батерии с повишен капацитет тип PzSL

Те се отличават с повишен капацитет от 9% до 17% в сравнение с PzS, без да се променя размера на елемента, което обезпечава при еднакви размери на батерията по-високи функционални характеристики. Отличието се изразява в по-продължителен период на работа, по-бавна амортизация (повече цикли заряд-разряд), както и повишени характеристики при бързо разреждане с високи стойности на разрядния ток.

ИТМ-Продукт ЕООД предлага акумулаторни батерии от този тип със следното напрежение (технически данни):

24V »
48V »
80V »