тел.: +359 34 444959    E-mail: office@itmproduct.com

Тягови акумулаторни батерии

ИТМ-Продукт ЕООД предлага тягови акумулаторни батерии, предназначени за задвижване на подемно-транспортна и складова техника. Продуктите се характеризират с високо качество, конкурентни цени и пълно съответствие с изискванията на Европейските стандарти. Предлаганите батерии са оловно-кисели тягови акумулаторни със следните модификации: - панцерни, тип  PzS  /  PzSL  /  PzSH. В центъра на всеки акумулатор е монтирана вентилационна капачка, обезпечаваща свободното отделяне на газове при работа на батерията и възпрепятстваща директното отделяне на сярнокисели аерозоли. Защитната кошничка (пластина) предпазва сепаратора и плочите от механично въздействие.

Използваните основни суровини и материали са от гарантирани доставчици, имащи система за управление на качеството ISO:
оловото е с чистота 99,99%, а олово-антимоновите сплави са със съдържание на антимон 1,86%, и със специални легиращи компоненти;
тръбен сепаратор Amersil, характеризиращ се с много малка загуба на масата си в електролит на сярна киселина <1%;
полиетиленов сепаратор с много ниско омично съпротивление;
високо-технологични антиоксиданти, разширители и специални добавки, обезпечаващи високи енергийни характеристики на батериите.

Капацитет > 110%. Съхранение на капацитета при престой на батерията 30 денонощия С5 > 90%. Работен ресурс при едносменен режим на работа и строго спазване на инструкцията за първоначално зареждане и експлоатация – повече от 1500 цикъла.

Тяговите акумулаторни батерии се монтират в метален сандък с пластмасово покритие нанесено с помощта на уникална технология, издържа на всички агресивни и вредни въздействия при тежки условия на експлоатация.

Предлагаме и възможност за проектиране и производство на нестандартни типове батерии, съобразно изискванията на клиента.

 

batteries PzS

ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ ТИП PzS

При тeзи вид батерии положителната решетка има сложна конфигурация от отделни стержени (шишове) поставени в специален тръбен сепаратор. Активната маса във вид на суспензия се нагнетява под високо налягане на специални машини.

Виж повече »

blogging

ПАНЦЕРНИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ С ПОВИШЕН КАПАЦИТЕТ ТИП PzSL

Те се отличават с повишен капацитет от 9% до 17% в сравнение с PzS, без да се променя размера на елемента, което обезпечава при еднакви размери на батерията по-високи функционални характеристики.

Виж повече »

webdevelopment

ПАНЦЕРНИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ СЪС СУПЕР ПОВИШЕН КАПАЦИТЕТ КЛАС ТИП PzSН

Те се отличават със супер повишен капацитет от 18% до 29% в сравнение с PzS, без промени в размера на елемента, обезпечавайки при еднакви размери още по-високи функционални характеристики.

Виж повече »

socialbusiness

АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ ПО ЗАДАНИЕ НА КЛИЕНТА

Може да се изработят и батерии по поръчка на клиента, както и да се извърши монтаж на тяговите панцерни акумулаторни батерии в различни варианти.

Виж повече »