тел.: +359 34 444959    E-mail: office@itmproduct.com

Широка гама електрокари

 • ЕЛ. ПОВДИГАЧИЕЛ. ПОВДИГАЧИ
 • ПЛАТФОРМИ КЪС ВАР. PET 01ПЛАТФОРМИ PET 01
 • ПЛАТФОРМИ PET 02ПЛАТФОРМИ PET 02/03
 • ПЛАТФОРМИ EP 04ПЛАТФОРМИ EP 04
 • ПЛАТФОРМИ EP 10ПЛАТФОРМИ EP 8/... /25
 • ЕЛ. САМОСВАЛИЕЛ. САМОСВАЛИ DET
 • ЕЛ. ВЛЕКАЧИВЛЕКАЧИ 4-КОЛЕСНИ
 • ВЛЕКАЧИ ET 5XXВЛЕКАЧИ 3-КОЛЕСНИ
 • РЪЧНОВОДИМИ ВЛЕКАЧИ TEMРЪЧНО ВОДИМИ ВЛЕКАЧИ

Модели
E12 / E16 / E20 / E25
Е10 / E12 / E14 / E16.5 / E20 / E23 (СЕРИЯ I)
Е32

Служат за повдигане, транспортиране и спускане на палетизирани товари. Максималната височина на повдигане за моделите ни варира от 2,8 до 4,5 m, а товароподемността им е в диапазона от 1000 до 3200 kg. Скоростта на движение е 12 - 17 km/h. Подходящи за складове, цехове, логистични центрове, гари, летища, митнически складове, фармацевтични компании и магазини - за товаро-разтоварни работи, както и за подреждане и сортиране на стелажи.

Модел PET 01

Платформените кари PET 01 са предназначени за хоризонтален транспорт на товари в заводи, летища и ЖП-гари. Могат да бъдат с и без кабина. За работен орган имат товарна платформа, оформена от рамата на кара, с покритие, осигуряващо зацепване на товара срещу плъзгане. Удобни за транспортиране на палетизирани и непалетизирани товари с различна форма и размери. Тези кари може да се използват и като влекачи. Лесно обслужване и ремонт на машината.

Модели PET 02 / PET 03

Платформените електрокари PET 02 / PET 03 са универсално средство за транспорт на товари в пристанища, ЖП-гари, летища, складове, за вътре- и между-цехов транспорт, в градски условия. За работен орган имат товарна платформа, оформена от рамата на кара, с покритие, осигуряващо зацепване на товара срещу плъзгане. Удобни за хоризонтален транспорт на палетизирани и непалетизирани товари с различна форма и размери. Могат да бъдат с и без кабина.

Модел EP 04

Платформените кари ЕП 04 са предназначени са за хоризонтален транспорт на товари. За работен орган имат товарна платформа, оформена от рамата на кара. Могат да се транспортират палетизирани и непалетизирани товари с различна форма и размери. Лесно обслужване и ремонт на машината. Намират широко приложение в летища и ЖП-гари.

Модели EP8 / EP10 / EP12 / EP15 / EP18 / EP20 / EP25

Тежкотоварният EP, от серията "Електрокари платформени тежкотоварни" е предназначен за вътрешно заводски и цехов транспорт в закрити помещения и открити междуцехови пространства.

Това са серия електрокари, окомплектовани с подходящи по капацитет и напрежение оловно кисели батерии, осигуряващи искания от потребителя цикъл на работа. Прилагането на съвременни АС задвижвания и системи за управление, обезпечават висока енергийна ефективност, надеждност и функционалност.

Модели DET 20 / DET 30

Електросамосвали DET 20 и DET 30 са оборудвани с товарна платформа (кош) за насипни товари. Изсипването на товара се осъществява чрез движение на товарната платформа чрез хидравлична система. Хидравличната система е предназначена за повдигане на работната платформа като по този начин я разтоварва. Повдигането се осъществява чрез хидравличен разпределител, който привежда в действие електродвигател с помпа, а спускането се осъществява чрез поставяне на лоста на разпределителя в нулево положение. За гарантиране на изсипването на товара от платформата е монтирано тръскащо устройство.

Модели ЕТ 516 / ЕТ 520 / ET 525 Серия I

Електрокарите влекачи ЕТ 516, ЕТ 520 и ЕТ525 Серия I са 4-колесни и са предназначени за транспортиране (теглене) на ремаркета с товари (прикачени товари). Имат капацитет за теглене на товар съответно до 16 000 / 20 000 / 25 000 kg. Притежават проста конструкция и са лесни за техническо обслужване. Явяват се универсално транспортно средство за условията на летища, ЖП-гари, за вътрешно-заводски транспорт, складови и други площадки с твърдо и гладко покритие. Отличават се с простота на управлението и с висока маневреност. Управлението е волан с механичен привод или хидро-сервоусилвател. Плавното и безстепенно регулиране на скоростта на движение се осъществява чрез импулсен регулатор.

ЕТ 516, ЕТ 520 и ЕТ525 са оборудвани с пълна светлинна инсталация, позволяваща движение по улици и пътища. Съобразени са и отговарят на изискванията за безопасност на EN ISO 3691-1:2015.

Модели ET505 / ET508

Електрокарите влекачи ЕТ 505 и ЕТ 508 са 3-колесни и са предназначени за транспортиране (теглене) на ремаркета с товари (прикачени товари). Притежават проста конструкция и са лесни за техническо обслужване. Универсално транспортно средство за условията на летища, ЖП-гари, за вътрешно-заводски транспорт, складови и други площадки с твърдо и гладко покритие. Управлението е с волан и се отличават с висока маневреност. Плавното и безстепенно регулиране на скоростта на движение се осъществява чрез импулсен регулатор.

ЕТ 505 и ЕТ 508 са оборудвани с пълна светлинна инсталация, позволяваща движение по улици и пътища. Съобразени са и отговарят на изискванията за безопасност на EN ISO 3691-1:2015.

Серия "Mini": TEM3.5/M1 / TEM5.0/M1 / TEM7.5/M1
Серия "Standard": TEM10/M2 / TEM12/M2 / TEM15/M2 / TEM18/M2
Серия "Max": TEM20/M3 / TEM25/M3 / TEM30/M3 / ... / TEM75/M3

С помощта на ръчно водимите влекачи ТEM, серии ”Mini”, ”Standard” и ”Max”, може с лекота да бъдат придвижвани, да се маневрира и да бъдат позиционирани колички и платформи, включени в технологичния процес на производството. В зависимост от модела влекачите имат капацитет за теглене на товар от 3 500 до 75 000 кг.

Придвижването се осъществява по равни повърхности в цеховите помещения. Може да бъде осъществяван и междуцехов транспорт на материали и изделия по твърди и меки настилки с подходящи за съответните условия гуми. Чрез използването на специализирани прикачни елементи може да се осъществява и придвижването на големи възли и агрегати до различни точки на технологичните линии.