тел.: +359 34 444959    E-mail: office@itmproduct.com

ITM инженеринг - от проекта до готовото изделие

ITM product може и успешно изпълнява и индивидуални задания, съобразно изискванията и желанията на клиента. Тези задания обхващат от изцяло нови модели кари, до модификации на съществуващи такива, подобрени възли и детайли. Собствен проектантски екип от висококвалифицирани инженери извършва проектирането, както и изготвянето на техническата документация, създавайки разнообразни компановки и конструктивни решения. По този начин във фирмата е проектирана и разработена широка гама мотокари, електрокари, специализирана складова техника, агрегати и възли за подемно-транспортна техника.

Съществува възможност за производство на индивидуални поръчки и дребно серийно производство на резервни части. Производствените мощности на фирмата гарантират високо качество, надеждност и изпълнение в срок на всяка поръчка.

Проектните усилия са подчинени на изисквания, гарантиращи най-голяма сигурност при експлоатация на всяко изделие. Основният ресурс на компанията са знанията, уменията и амбициите на нашите специалисти и работници в областта на каростроенето.

ИТМ Продукт създава продукти с необходимото високо качество, гарантирайки надеждност и изпълнение в срок.

work