Статии

История

Фирма "ИТМ-Продукт" е създадена през 1990 година с основна дейност изграждане и ремонт на енергийни системи.


Натрупвайки опит през годините и отчитайки съвременните тенденции на развитие, днес фирмата предлага инженерни решения на високо технологично ниво и с конкурентна себестойност. Дружеството разполага с компетентни специалисти за извършване на пълен инженеринг, обхващайки пълния цикъл от проучването на обекта, проектирането на съоръженията, доставката на оборудването, монтажа на системата и нейното гаранционно и следгаранционно обслужване.

 

  


  От 6 години фирмата се специализира в областта на промишлената и битовата газификация, като в дружеството е създадено отделно направление с търговско наименование "ИТМ-Продукт ГАЗСИСТЕМ". ГАЗСИСТЕМ е запазена марка на "ИТМ-Продукт". Дружеството притежава организационно НОУ ХАУ за ефективни услуги за информационно-търговски център (РУМ-ШОУ) с област на приложение газови системи и отоплителни инсталации. Обособени са звена за предварително проучване и проектиране, за доставка и продажба на газови отоплотелни съоръжения с голям и добре оборудван информационно - търговски и демонстрационен център и собствен митнически склад, група от високо квалифицирани специалисти със солиден опит за монтаж и поддръжка на газови и отоплителни енергийни системи. Фирмата е вносител и дистрибутор на газови и отоплителни съоръжения на водещи фирми в Италия, Великобритания и Русия.

ГАЗСИСТЕМ в последните няколко години работи в областта на проектирането и изграждането на газови системи от висок технологичен порядък и нестардартни газови инсталации. специализира и в изграждането на газопроводи до 12 атм. Фирмата произвежда газозамерни и газорегулиращи замерни табла за индивидуално и групово захранване на консуматорите.

Дружеството извършва дейности по оптимизирането на енергийният баланс на крупни производствени мощности - цехове и заводи, газификация на производствени обекти - оранжерии, сушилни, автоклави и котелни, изгражда отоплителни системи на административни и битови сгради - еднофамилни жилища и апартаменти, извършва ремонт на енергийни обекти.

Дейността е в съответствие с наредбите за устройство и безопасна експлоатация на парни и водогрейни котли с високо и ниско налягане, съдове работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода и за устройство и безопасна експлоатация на газови системи и инсталации на инспекцията за технически надзор. Фирмата е лицензирана от "ГАЗТЕК БГ" за проектиране, конструиране, строителство, монтаж, експлоатация, преустройство, ремонт, доставка и сервиззно обслужване на системи за газоснабдяване в населени места и газови инсталации в сгради работещи с природен газ.