тел.: +359 34 444959    E-mail: office@itmproduct.com

Панцерни акумулаторни батерии със супер повишен капацитет тип PzSH

Те се отличават със супер повишен капацитет от 18% до 29% в сравнение с PzS, без промени в размера на елемента, обезпечавайки при еднакви размери още по-високи функционални характеристики. Отличието се изразява в по-продължителен период на работа, по-бавна амортизация (повече цикли заряд-разряд), както и повишени характеристики при бързо разреждане с високи стойности на разрядния ток.

ИТМ-Продукт ЕООД предлага акумулаторни батерии от този тип със следното напрежение (технически данни):

24V »
48V »
80V »